Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
HBA tổ chức khóa Tập huấn "Quản lý An toàn - Vệ sinh Lao động trong các doanh nghiệp ngành xây dựng"    3/9/2012 3:21:16 PM
Ngày 09/03/2012 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục An toàn - Bộ Lao động TBXH tổ chức khóa tập huấn “Quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp ngành xây dựng” cho các doanh nghiệp hội viên HBA và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ đề án hợp tác đào tạo giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cục An toàn - Bộ Lao động TBXH nhằm phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp về công tác quản lý an toàn, về sinh lao động trong xây dựng.


Khóa tập huấn "Quản lý An toàn -  Vệ sinh Lao động trong các doanh nghiệp ngành xây dựng" cho các doanh nghiệp hội viên HBA và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ngày 09/03/2012.


Tham dự khóa tập huấn có đại diện Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện của HBA; các giảng viên chuyên gia đến từ Cục An toàn - Bộ Lao động TBXH; đại diện các doanh nghiệp hội viên HBA và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Khóa tập huấn  “Quản lý an toàn – vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp ngành xây dựng”cho các doanh nghiệp Hội viên HBA và các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội tập chung vào một số vấn đề nội dung như:

  1. Thực trạng công tác an toàn VSLĐ trong ngành xây dựng; Yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị và cá nhân liên quan.
  2. Hệ thống các văn bản pháp quy về bảo hộ lao động, an toàn và VSLĐ trong ngành xây dựng.
  3. Quyền và nghĩa vụ của người Sử dụng lao động và người lao động liên quan đến bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động.
  4. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn - VSLĐ.
  5. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với công tác an toàn - VSLĐ
  6. Phần hỏi và giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp.

 

  
tác giả Tin: Lê Văn/HBA 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật