Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Danh sách hội viên
26-06-2024
Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tự nguyện của các Doanh nghiệp, Doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, trung ương và địa phương có hoạt động sản xuất và trụ sở đóng trên địa bàn Tp. Hà Nội.
 
 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật