Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
HBA tập huấn về "Kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong Doanh nghiệp"    10/20/2011 11:05:41 AM

Nhằm trang bị kiến thức và các kỹ năng phòng ngừa, giải quyết các trang chấp phát sinh giữa người lao động và chủ doanh nghiệp cho các cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách nhân sự và công đoàn trong các doanh nghiệp. Ngày 20/10/2011 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn về "Kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong Doanh nghiệp" cho các doanh nghiệp hội viên HBA và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Lớp tập huấn về  "Kỹ năng phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong Doanh nghiệp" giữa HBA và VCCI ngày 20/10/2011.

 

Tham dự khóa tập huấn là các Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự của các doanh nghiệp. Mục đích khóa tập huấn là Trao đổi về kỹ năng phòng ngừa và giải quyết các tranh chấp lao động tại doanh nghiệp. Trao đổi về kỹ năng phòng ngừa và giải quyết đình công trong doanh nghiệp. Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiến một số doanh nghiệp. Nội dung khóa tập huấn với các chuyên đề như:

  1. Kinh nghiệp phòng ngừa tranh chấp lao động từ thực tiến các doanh nghiệp.
  2. Nhận định về những nguyên nhân cơ bản của tranh chấp lao động.
  3. Kinh nghiệm phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động tại doanh nghiệp
  4. Hạn chế hậu quả của tranh chấp lao động
  5. Kinh nghiêm giải quyết tranh chấp lao động
  6. Đảm bảo yếu tố hợp pháp trong giải quyết tranh chấp lao động
  7. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa
  8. Kinh nghiệm phòng ngừa và giải quyết đình công
  9. Kinh nghiệm giải quyết đình công, hưỡng tới xây dựng QHLĐ hài hòa.
  
tác giả Tin: Lê Văn/HBA 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật