Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
HBA tập huấn lần 2 về "Kỹ năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp"    11/4/2011 4:22:04 PM

Ngày 4/11/2011, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa tập huấn lần 2 về “Một số kỹ năng quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp hội viên HBA và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Khóa tập huấn Kỹ năng quản trị phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp ngày 4/11/2011.


Tham dự khóa tập huấn là các Giám đốc điều hành, Giám đốc nhân sự, các Trưởng phó phòng của các doanh nghiệp Hội viên và các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Khóa tập huấn lần 2 với mục đích:

  1. Trao đổi với các Giám đốc điều hành về kinh nghiệm vận dụng linh hoạt pháp luật (luật lao động, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật bảo hiểm xã hội...) để quản lý nguồn lực lao động tại một số doanh nghiệp.
  2. Những kỹ năng thực tiến được áp dụng tại một số doanh nghiệp để giữ lao động giỏi và đối phó với những "điểm đen" trong hệ thống nhân sự nhằm phát triển nguồn lực lao động.
  3. Kinh nghiệm lập bản đồ nhân sự (bí mật) và xây dựng các công cụ quản lý lao động trong doanh nghiệp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động.
  
tác giả Tin: Lê Văn/HBA