Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thành Phố Hà Nội - Số 445 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội - Tel: (024)3.7674454 - 2.2122725 / Fax: (024)3.7674453 / E-mail: hba@hba.vn
Chương trình Đào tạo Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại    11/19/2010 3:04:52 PM
Ngày 19/11/2010 tại Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Kiên - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) có buổi tiếp và làm việc với đại diện trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội về chương trình Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành kinh tế đối ngoại.

               

Ông Nguyễn Hồng Kiên - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) có buổi tiếp và làm việc với đại diện trường ĐHKT - ĐHQGHN về chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại.


Mục tiêu của chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại của trường ĐHKT - ĐHQGHN là:
+ Đào tạo những cử nhân KTĐN có chất lượng cao, theo định hướng chuyên gia và lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và kinh tế quốc tế.
+ Liên kết xây dựng chương trình đào tạo về ngoại giao Doanh nghiệp cho HBA.
+ Cánh tiếp cận của học viên sau khi tốt nghiệp chương trình cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại có khả năng:

  • Lập luận tư duy và giải quyết các vấn đề kinh tế, kinh doanh như phát hiện và hình thành vấn đề, đánh giá, phân tích, tổng hợp và đưa ra giải pháp kiến nghị.
  • Tư duy theo hệ thống khi tiếp cận và xử lý các vấn đề nói chung và thuộc lĩnh vực KTĐN (kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế) nói riêng.
  • Nghiên cứu khoa học và khám phá kiến thức đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế.
  • Thực hành các kỹ năng, kỹ thuật nghề nghiệp như kỹ thuật nghiệp vụ thương mại, kỹ thuật xây dựng và phân tích quản trị dự án đầu tư, kỹ thuật phân tích tài chính quốc tế và kỹ năng xử lý các vấn đề thực tiễn của kinh tế đối ngoại của nước ta.
  
tác giả Tin Hiệp hội Doanh Nghiệp Thành phố Hà Nội - HBA 

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA) và Hội Doanh nhân người Việt Nam (ASSOEVI) tại Italia, ngày 17/09/2012.
Hình ảnh nổi bật